Istorija

Advokatska komora Šapca osnovana je 30. septembra 1972 godine.
Kako je nastala komora ?

Osnivanju Advokatske komore Šapca pristupilo se odmah po stupanju na snagu Zakona o advokaturi i drugoj pravnoj pomoći koji je objavljen u Sl.glasniku SRS od 31.12.1971. godine. Prema odredbama ovog zakona Advokatske komore se osnivaju na području jednog ili više okružnih sudova opšte nadležnosti.

Tadašnjom odlukom Advokatske komore Srbije, shodno st. 1 čl. 9 Zakona o advokaturi, određeno je da se za područje Okružnog suda u Šapcu osnuje Osnovna Advokatska komora Šapca. Osnivačka Skupština održana je 30.09.1972. god u Šapcu, a za prvog predsednika ove komore izabran je Živojin Šestić, advokat iz Šapca.

U drugoj polovini 1979. godine započeli su razgovori o pristupanju advokata sa područja Okružnog suda u Valjevu, Advokatskoj komori u Šapcu, te osnivanju jedne zajedničke Advokatske komore za čitav Podrinsko-kolubarski region. Na Skupštini održanoj 19.1.1980. godine doneta je odluka o pristupanju advokata sa područja Okružnog suda u Valjevi, Advokatskoj komori u Šapcu.

Advokatska komora Šapca od 2000-te godine, svakog 14.juna, slavi svoju slavu „Sveti Justin Filozof“.

Advokatska komora Šapca pokriva područja gradova Valjeva, Loznice i Šapca i opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Lajkovac, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Mionica, Osečina i Ub.

Kako je nastala komora ?

Osnivanju Advokatske komore Šapca pristupilo se odmah po stupanju na snagu Zakona o advokaturi i drugoj pravnoj pomoći koji je objavljen u Sl.glasniku SRS od 31.12.1971. godine. Prema odredbama ovog zakona Advokatske komore se osnivaju na području jednog ili više okružnih sudova opšte nadležnosti.

Tadašnjom odlukom Advokatske komore Srbije, shodno st. 1 čl. 9 Zakona o advokaturi, određeno je da se za područje Okružnog suda u Šapcu osnuje Osnovna Advokatska komora Šapca. Osnivačka Skupština održana je 30.09.1972. god u Šapcu, a za prvog predsednika ove komore izabran je Živojin Šestić, advokat iz Šapca.

U drugoj polovini 1979. godine započeli su razgovori o pristupanju advokata sa područja Okružnog suda u Valjevu, Advokatskoj komori u Šapcu, te osnivanju jedne zajedničke Advokatske komore za čitav Podrinsko-kolubarski region. Na Skupštini održanoj 19.1.1980. godine doneta je odluka o pristupanju advokata sa područja Okružnog suda u Valjevi, Advokatskoj komori u Šapcu.

Advokatska komora Šapca od 2000-te godine, svakog 14.juna, slavi svoju slavu „Sveti Justin Filozof“.

Advokatska komora Šapca pokriva područja gradova Valjeva, Loznice i Šapca i opština Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Lajkovac, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Mionica, Osečina i Ub.