Odluke

Segment koji obuhvata aktuelne odluke AKŠ, gde se nalaze nedavno donešene odluke komore u digitalnom formatu za preuzimanje
ODLUKE
Spisak odluka AKŠ kao kolektivnog organa, dostupnih za preuzimanje u PDF formatu.
preuzmi na klik

OBAVEŠTENjE O ODLUKAMA SA SEDNICE 23.05.2024
preuzmi na klik

OBAVEŠTENjE O ODLUKAMA SA SEDNICE 25.04.2024
preuzmi na klik

OBAVEŠTENjE O ODLUKAMA SA SEDNICE 26.03.2024
preuzmi na klik

OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA SA ELEKTRONSKIH SEDNICA od 01.03 do 08.03.2024
preuzmi na klik
OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA UOAKŠ 22.02.2024
preuzmi na klik
OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA UOAKŠ SA ELEKTRONSKIH SEDNICA OD 05.01.2024, 18.01.2024, 05.02.2024
preuzmi na klik
OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA A SEDNICE UOAKŠ 25.01.2024
preuzmi na klik
OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA A SEDNICE UOAKŠ 12.01.2024
preuzmi na klik
Obaveštenje sa 13. redovne sednice UO Šapca
preuzmi na klik
ObAveštenje sa 12. redovne sednice UOAKŠ
preuzmi na klik
Obaveštenje o odlukama sa 10. redovne sednice UOAKŠ
preuzmi na klik
OBAVEŠTENJE o odlukama UOAKŠ 14.09.2023.
preuzmi na klik
Obaveštenje o odlukama sa devete redovne sednice održane 11.08.2023.
preuzmi na klik
Obaveštenje o odlukama 26.07.2023.
preuzmi na klik
Odluke sa sednice UOAК Šapca od 29.06.2023.
preuzmi na klik
OBAVEŠTENJE o odlukama sa sednice UOAКŠ od 23.05.2023.
preuzmi na klik
Obaveštenje sa sednice UOAKŠ 26.04.2023.
preuzmi na klik
OBAVEŠTENJE sa sednice UOAКŠ 30.03.2023..
preuzmi na klik
Obaveštenje sa sednice UOAKŠ od 23.02.2023