Advokatska slava

Svakog 14.juna, još od 2000. god., advokati Advokatske komore Šapca, slave svoju slavu “Sveti Justin Filozof”
Sveti Justin Filozof

Svakog 14.juna, još od 2000. god., advokati Advokatske komore Šapca, slave svoju slavu “Sveti Justin Filozof”.
Patrijarh Pavle je 1994, po molbi predstavnika advokature, odredio Svetog Justina Filozofa kao sveca zaštitnika radi ustanovljenja advokatske slave.

Sveti Justin Filozof nije bio samo filozof i svetac, već na izvestan način i preteča advokata koji smatraju svojom najvećom dužnošću da brane pravdu i istinu, i da budu u službi samo onog prava koje je ujedno i pravda.

Sveti Justin Filozof je rodjen u Siriji Palestinskoj oko 105. godine. Kao mladić je došao u Rim da studira filozofiju želeći da spozna krajnju istinu. Kako ga učenje filozofije nije zadovoljilo, okreće se proučavanju teologije, posebno hrišćanstva koje prihvata za svoju religiju, ali nastavlja da podučava filozofiju u Rimu pomoću koje pokušava da Hristu privede obrazovane pagane.

Spasavao je vernike hrišćane osudjene na smrt pišući apologije. Poznato je da je govorio: ,,Narodni nerazumni sud često nevine osudjuje kao krivce, čiste osramoćuje kao razvratnike i pravednike žigoše kao grešnike". Zbog svojih uverenja i stavova, zamerio se vlastodršcima, pa biva oklevetan od strane filozofa Kriskenta, cinika. Bačen je u okove i mučen, ali se na sudu nije dokazala njegova krivica i biva oslobodjen. Kriskent ga na lukav način uspeva da otruje. Svestan da će umreti, poručio je: ,,Vi nas hrišćane možete ubijati, ali nam ne možete naškoditi".

U svojim odborima u Šapcu,Valjevu i Loznici svake godine se biraju domaćini slave, a nakon lomljenja slavskog kolača i podizanja slave, organizuje se slavski ručak.

Sveti Justin Filozof

Svakog 14.juna, još od 2000. god., advokati Advokatske komore Šapca, slave svoju slavu “Sveti Justin Filozof”.
Patrijarh Pavle je 1994, po molbi predstavnika advokature, odredio Svetog Justina Filozofa kao sveca zaštitnika radi ustanovljenja advokatske slave.

Sveti Justin Filozof nije bio samo filozof i svetac, već na izvestan način i preteča advokata koji smatraju svojom najvećom dužnošću da brane pravdu i istinu, i da budu u službi samo onog prava koje je ujedno i pravda.

Sveti Justin Filozof je rodjen u Siriji Palestinskoj oko 105. godine. Kao mladić je došao u Rim da studira filozofiju želeći da spozna krajnju istinu. Kako ga učenje filozofije nije zadovoljilo, okreće se proučavanju teologije, posebno hrišćanstva koje prihvata za svoju religiju, ali nastavlja da podučava filozofiju u Rimu pomoću koje pokušava da Hristu privede obrazovane pagane.

Spasavao je vernike hrišćane osudjene na smrt pišući apologije. Poznato je da je govorio: ,,Narodni nerazumni sud često nevine osudjuje kao krivce, čiste osramoćuje kao razvratnike i pravednike žigoše kao grešnike". Zbog svojih uverenja i stavova, zamerio se vlastodršcima, pa biva oklevetan od strane filozofa Kriskenta, cinika. Bačen je u okove i mučen, ali se na sudu nije dokazala njegova krivica i biva oslobodjen. Kriskent ga na lukav način uspeva da otruje. Svestan da će umreti, poručio je: ,,Vi nas hrišćane možete ubijati, ali nam ne možete naškoditi".

U svojim odborima u Šapcu,Valjevu i Loznici svake godine se biraju domaćini slave, a nakon lomljenja slavskog kolača i podizanja slave, organizuje se slavski ručak.