Galerija

Fotografije Dana advokature Srbije, održanog u Banji Koviljači
u Kur-salonu, 2024. godine.