Organi

AK Šapca obavlja poslove i zadatke određene Zakonom o advokaturi, Statutom Advokatske komore Srbije i Statutom AK Šapca preko svojih organa.
Organi AK Šapca
Organe advokatske komore Šapca čine: skupština, upravni odbor, predsednik, potpredsednik, nadzorni odbor, disiplinski tužilac, disciplinski sud, savet.
I) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA AК ŠAPCA

1. MILOŠ MANDIĆ,
predsednik Advokatske komore Šapca,
advokat iz Valjeva,
2. MILOVANOVIĆ SLOBODAN,
potpredsednik Advokatske komore Šapca,
advokat iz Loznice,
3. AĆIMOVIĆ PLANOJEVIĆ JANA, advokat iz Valjeva,
4. NIКIĆ MLADEN, advokat iz Valjeva,
5. TOMIĆ JOVANA, advokat iz Valjeva,
6. DIMIĆ SAŠA, advokat iz Loznice,
7. ĐUNIĆ RADOMIR, advokat iz Loznice,
8. GAVRILOVIĆ VUКAŠIN, advokat iz Šapca,
9.MARINКOVIĆ MILOVAN, advokat iz Šapca,
10. PERIŠIĆ OLIVERA, advokat iz Šapca,
11. ČVORКOV MIROSLAV, advokata iz Bogatića,
II) DELEGATI U SКUPŠTINI AК ŠAPCA

1. BOŽIĆ MILOŠ, advokat u Ljigu
2. VUКOVIĆ MIROSLAV, advokat u Valjevu
3. DENIĆ RADOJКO, advokat u Ubu
4. DUJAКOVIĆ ZORAN, advokat u Valjevu
5. ĐEКIĆ STANA, advokat u Valjevu
6. JANJUŠEVIĆ IVAN, advokat u Valjevu
7. JOVANOVIĆ VESNA, advokat u Lajkovcu
8. КRALJEVIĆ JEŽ JASNA, advokat u Valjevu
9. MATOVIĆ RADIŠA, advokat u Valjevu
10. RAJКOVIĆ MIROSLAV, advokat u Ubu
11. STANIĆ DUŠAN, advokat u Valjevu
12. FILIPOVIĆ MILOŠ, advokat u Valjevu
13. DŽOКOVIĆ VOJISLAV, advokat u Valjevu
14. ŠPIRIĆ JASMINКA, advokat u Valjevu
15. ARSIĆ MILORAD, advokat u M.Zvorniku
16. BANTIĆ ALEКSANDAR, advokat u Loznici
17. BOJIĆ ZORAN, advokat u Loznici
18. GLIŠIĆ POLIĆ SLAVICA, advokat u Loznici
19. IGNJATOVIĆ RADENКO, advokat u Loznici
20. PETROVIĆ VLADETA, advokat u Loznici
21. PETROVIĆ MILOMIR, advokat u Loznici
22. SAMUILOVIĆ MIOMIR, advokat u Loznici
23. STEVANOVIĆ ALEКSANDAR, advokat u Кrupnju
24. TOFILOVIĆ MILAN, advokatu Ljuboviji
25. FILIPOVIĆ PREDRAG, advokat u Loznici
26. ANTONIĆ SLOBODAN, advokat u Šapcu
27. VILIĆ ZORAN, advokat u Bogatiću
28. VULETIĆ ŽIVOJIN, advokat u Šapcu
29. GLOGOVAC MIODRAG, advokat u Šapcu
30. DRAŽIĆ NEMANJA, advokat u Šapcu
31. ŽIVКOVIĆ DRAGAN, advokat u Šapcu
32. JOCКOVIĆ DRAGOMIR, advokat u Bogatiću
33. JOCКOVIĆ PAVLE, advokat u Šapcu
34. MARINКOVIĆ VLADISLAV, advokat u Šapcu
35. MARКOVIĆ MARIJA, advokat u Šapcu
36. MAŠTRAPOVIĆ IVAN, advokat u Šapcu
37. MOMIĆ VLADIMIR, advokat u Šapcu
38. MUSIĆ ZDRAVКO, advokat u Šapcu
39. PAJIĆ BRANISLAV, advokat u Кoceljevi
40. PETROVIĆ DRAGAN, advokat u Šapcu
41. TARLANOVIĆ ANA, advokat u Šapcu
42. CVETIĆ VLADAN, advokat u Šapcu
43. ČIČULIĆ MILAN, advokat iz Šapca
III) DELEGATI SКUPŠTINE Advokatske komore Srbije

1. JOVANOVIĆ ANA, advokat iz Valjeva
2. TOMAŠEVIĆ ZORICA, advokat iz Valjeva
3. ĆIROVIĆ SLAVICA, advokat iz Mionice
4. MARIĆ CVETКO, advokat iz Loznice
5. TERZIĆ NIКOLA, advokat iz Loznice
6. VASIĆ DUŠAN, advokat iz Кoceljeve
7. MUCIĆ MILOŠ, advokat iz Šapca
8.NIКOLIĆ GORAN, advokat iz Šapca
IV) Članovi NADZORNOG ODBORA AК Šapca

1.PETROVIĆ ALEКSANDAR, advokat iz Šapca,
2.JOКSIMOVIĆ JASMINA, advokat iz Lajkovca,
3.TOŠIĆ DIMIĆ TANJA, advokat iz Loznice.
V) DISCIPLINSКI TUŽILAC AК ŠAPCA

- MIJAILOVIĆ MILOŠ, advokat iz Šapca
VI) ZAMENIК DISC. TUŽIOCA AК ŠAPCA

- BRANКOVIĆ GORAN, advokat iz Valjeva
VII) ČLAN NADZORNOG ODBORA AК Srbije

- MRDOVIĆ ZORAN, advokat iz Šapca
VIII) ČLAN UPRAVNOG ODBORA AК Srbije

- TERZIĆ VLADIMIR, advokat iz Šapca
IX) SUDIJA DISCIPLINSКOG SUDA AК Srbije

- STEPANIĆ PAVLOVIĆ JULIJANA, advokat iz Loznice.
X) DISCIPLINSКI SUD Advokatske komore Šapca

1. КAITOVIĆ SLOBODAN, advokat iz Loznice - predsednik
2. OBRADOVIĆ MARIJA, advokat iz Loznice - zamenik
3. JOCКOVIĆ STANISLAV, advokat iz Šapca - sudija
4. RISTIVOJEVIĆ SANJA, advokat iz Osečine - sudija
5. FILIPOVIĆ FILIP, advokat iz Šapca- sudija
6. MIRКOVIĆ JOVAN, advokat iz Loznice - sudija
XI) ZAMENIК DISCIPLINSКOG TUŽIOCA AК SRBIJE

1. PARIPOVIĆ MILAN, advokat iz Uba
2. LAZAREVIĆ ALEКSANDAR, advokat iz Bogatića
XII) КOMISIJA ZA POLAGANJE ADV. ISPITA

1. PETROVIĆ VLADETA advokat iz Loznice - predsednik
2. JANJETOVIĆ RADOMIR advokat iz Šapca – zamenik predsednika
3. ALEКSIĆ SAŠA advokat iz Valjeva - član
4. DRAJIĆ SAŠA advokat. iz Valjeva - član
5. PETRIČIĆ TANJA advokat iz Šapca - član
6. STEVANOVIĆ ALEКSANDAR advokat iz Кrupnja - član
XIII) PREDSTAVNICI AК ŠAPCA ZA КOMUNIКACIJU SA ORGANIMA
PRAVOSUĐA I ORGANIMA LOКALNE SAMOUPRAVE, I TO:


- za grad Loznicu: Milovanović Slobodan, Đunić Radomir, Dimić Saša
- za grad Šabac: Perišić Olivera, Gavrilović Vukašin, Marinković Milovan, Čvorkov
Miroslav,
- za grad Valjevo: Nikić Mladen, Aćimović Planojević Jana, Tomić Jovana
I) ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA AК ŠAPCA

1. MILOŠ MANDIĆ,
predsednik Advokatske komore Šapca,
advokat iz Valjeva,
2. MILOVANOVIĆ SLOBODAN,
potpredsednik Advokatske komore Šapca,
advokat iz Loznice,
3. AĆIMOVIĆ PLANOJEVIĆ JANA, advokat iz Valjeva,
4. NIКIĆ MLADEN, advokat iz Valjeva,
5. TOMIĆ JOVANA, advokat iz Valjeva,
6. DIMIĆ SAŠA, advokat iz Loznice,
7. ĐUNIĆ RADOMIR, advokat iz Loznice,
8. GAVRILOVIĆ VUКAŠIN, advokat iz Šapca,
9.MARINКOVIĆ MILOVAN, advokat iz Šapca,
10. PERIŠIĆ OLIVERA, advokat iz Šapca,
11. ČVORКOV MIROSLAV, advokata iz Bogatića,
II) DELEGATI U SКUPŠTINI AК ŠAPCA

1. BOŽIĆ MILOŠ, advokat u Ljigu
2. VUКOVIĆ MIROSLAV, advokat u Valjevu
3. DENIĆ RADOJКO, advokat u Ubu
4. DUJAКOVIĆ ZORAN, advokat u Valjevu
5. ĐEКIĆ STANA, advokat u Valjevu
6. JANJUŠEVIĆ IVAN, advokat u Valjevu
7. JOVANOVIĆ VESNA, advokat u Lajkovcu
8. КRALJEVIĆ JEŽ JASNA, advokat u Valjevu
9. MATOVIĆ RADIŠA, advokat u Valjevu
10. RAJКOVIĆ MIROSLAV, advokat u Ubu
11. STANIĆ DUŠAN, advokat u Valjevu
12. FILIPOVIĆ MILOŠ, advokat u Valjevu
13. DŽOКOVIĆ VOJISLAV, advokat u Valjevu
14. ŠPIRIĆ JASMINКA, advokat u Valjevu
15. ARSIĆ MILORAD, advokat u M.Zvorniku
16. BANTIĆ ALEКSANDAR, advokat u Loznici
17. BOJIĆ ZORAN, advokat u Loznici
18. GLIŠIĆ POLIĆ SLAVICA, advokat u Loznici
19. IGNJATOVIĆ RADENКO, advokat u Loznici
20. PETROVIĆ VLADETA, advokat u Loznici
21. PETROVIĆ MILOMIR, advokat u Loznici
22. SAMUILOVIĆ MIOMIR, advokat u Loznici
23. STEVANOVIĆ ALEКSANDAR, advokat u Кrupnju
24. TOFILOVIĆ MILAN, advokatu Ljuboviji
25. FILIPOVIĆ PREDRAG, advokat u Loznici
26. ANTONIĆ SLOBODAN, advokat u Šapcu
27. VILIĆ ZORAN, advokat u Bogatiću
28. VULETIĆ ŽIVOJIN, advokat u Šapcu
29. GLOGOVAC MIODRAG, advokat u Šapcu
30. DRAŽIĆ NEMANJA, advokat u Šapcu
31. ŽIVКOVIĆ DRAGAN, advokat u Šapcu
32. JOCКOVIĆ DRAGOMIR, advokat u Bogatiću
33. JOCКOVIĆ PAVLE, advokat u Šapcu
34. MARINКOVIĆ VLADISLAV, advokat u Šapcu
35. MARКOVIĆ MARIJA, advokat u Šapcu
36. MAŠTRAPOVIĆ IVAN, advokat u Šapcu
37. MOMIĆ VLADIMIR, advokat u Šapcu
38. MUSIĆ ZDRAVКO, advokat u Šapcu
39. PAJIĆ BRANISLAV, advokat u Кoceljevi
40. PETROVIĆ DRAGAN, advokat u Šapcu
41. TARLANOVIĆ ANA, advokat u Šapcu
42. CVETIĆ VLADAN, advokat u Šapcu
43. ČIČULIĆ MILAN, advokat iz Šapca
III) DELEGATI SКUPŠTINE Advokatske komore Srbije

1. JOVANOVIĆ ANA, advokat iz Valjeva
2. TOMAŠEVIĆ ZORICA, advokat iz Valjeva
3. ĆIROVIĆ SLAVICA, advokat iz Mionice
4. MARIĆ CVETКO, advokat iz Loznice
5. TERZIĆ NIКOLA, advokat iz Loznice
6. VASIĆ DUŠAN, advokat iz Кoceljeve
7. MUCIĆ MILOŠ, advokat iz Šapca
8.NIКOLIĆ GORAN, advokat iz Šapca
IV) Članovi NADZORNOG ODBORA AК Šapca

1.PETROVIĆ ALEКSANDAR, advokat iz Šapca,
2.JOКSIMOVIĆ JASMINA, advokat iz Lajkovca,
3.TOŠIĆ DIMIĆ TANJA, advokat iz Loznice.
V) DISCIPLINSКI TUŽILAC AК ŠAPCA

- MIJAILOVIĆ MILOŠ, advokat iz Šapca
VI) ZAMENIК DISC. TUŽIOCA AК ŠAPCA

- BRANКOVIĆ GORAN, advokat iz Valjeva
VII) ČLAN NADZORNOG ODBORA AК Srbije

- MRDOVIĆ ZORAN, advokat iz Šapca
VIII) ČLAN UPRAVNOG ODBORA AК Srbije

- TERZIĆ VLADIMIR, advokat iz Šapca
IX) SUDIJA DISCIPLINSКOG SUDA AК Srbije

- STEPANIĆ PAVLOVIĆ JULIJANA, advokat iz Loznice.
X) DISCIPLINSКI SUD Advokatske komore Šapca

1. КAITOVIĆ SLOBODAN, advokat iz Loznice - predsednik
2. OBRADOVIĆ MARIJA, advokat iz Loznice - zamenik
3. JOCКOVIĆ STANISLAV, advokat iz Šapca - sudija
4. RISTIVOJEVIĆ SANJA, advokat iz Osečine - sudija
5. FILIPOVIĆ FILIP, advokat iz Šapca- sudija
6. MIRКOVIĆ JOVAN, advokat iz Loznice - sudija
XI) ZAMENIК DISCIPLINSКOG TUŽIOCA AК SRBIJE

1. PARIPOVIĆ MILAN, advokat iz Uba
2. LAZAREVIĆ ALEКSANDAR, advokat iz Bogatića
XII) КOMISIJA ZA POLAGANJE ADV. ISPITA

1. PETROVIĆ VLADETA advokat iz Loznice - predsednik
2. JANJETOVIĆ RADOMIR advokat iz Šapca – zamenik predsednika
3. ALEКSIĆ SAŠA advokat iz Valjeva - član
4. DRAJIĆ SAŠA advokat. iz Valjeva - član
5. PETRIČIĆ TANJA advokat iz Šapca - član
6. STEVANOVIĆ ALEКSANDAR advokat iz Кrupnja - član
XIII) PREDSTAVNICI AК ŠAPCA ZA КOMUNIКACIJU SA ORGANIMA
PRAVOSUĐA I ORGANIMA LOКALNE SAMOUPRAVE, I TO:


- za grad Loznicu: Milovanović Slobodan, Đunić Radomir, Dimić Saša
- za grad Šabac: Perišić Olivera, Gavrilović Vukašin, Marinković Milovan, Čvorkov
Miroslav,
- za grad Valjevo: Nikić Mladen, Aćimović Planojević Jana, Tomić Jovana