Stručni skup

Dana 27.5.2024. godine u svečanoj sali Osnovnog suda u Valjevu održan je stručni skup sa temom "Zakonik o krivičnom postupku - iskustva u primeni, potrebe za izmenama i dopunama zakonika".
Stručni skup

Dana 27.5.2024.g. u svečanoj sali Osnovnog suda u Valjevu uz dobru posećenost od strane  advokata članova AK Šapca i predstavnika pravosuđa iz Šapca i Valjeva,  održan je stručni skup sa temom "Zakonik o krivičnom postupku - iskustva u primeni, potrebe za izmenama i dopunama zakonika".

Prisutne su, sa dosadašnjim radom Radne grupe Ministarstva pravde Republike Srbije i mogućim pravcem izmena zakona, upoznali Dragomir Milojević, predsednik Radne grupe Ministarstva pravde RS za izmenu ZKP i advokat Zora Dobričanin, predstavnik AKS u radnoj grupi i rukovodilac Radne grupe za krivično pravo UO AKS.

Naša Komora je  prva područna komora koja je organizovala stručni skup sa navedenom temom, čime je pružila priliku svojim članovima da se neposredno i  pravovremeno  upoznaju sa predloženim rešenjima i  pripreme za javnu raspravu koja nas očekuje povodom najavljenih izmena i dopuna ZKP.