Органи

АК Шапца обавља послове и задатке одређене Законом о адвокатури, Статутом Адвокатске коморе Србије и Статутом АК Шапца преко својих органа.
Органи АК Шапца
Органе адвокатске коморе Шапца чине: скупштина, управни одбор, председник, потпредседник, надзорни одбор, дисиплински тужилац, дисциплински суд, савет.
I) ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ШАПЦА

1. МИЛОШ МАНДИЋ,
председник Aдвокатске коморе Шапца,
адвокат из Ваљева,
2. МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН, потпредседник Адвокатске коморе Шапца,
адвокат из Лознице,
3. АЋИМОВИЋ ПЛАНОЈЕВИЋ ЈАНА, адвокат из Ваљева,
4. НИКИЋ МЛАДЕН, адвокат из Ваљева,
5. ТОМИЋ ЈОВАНА, адвокат из Ваљева,
6. ДИМИЋ САША, адвокат из Лознице,
7. ЂУНИЋ РАДОМИР, адвокат из Лознице,
8. ГАВРИЛОВИЋ ВУКАШИН, адвокат из Шапца,
9.МАРИНКОВИЋ МИЛОВАН, адвокат из Шапца,
10. ПЕРИШИЋ ОЛИВЕРА, адвокат из Шапца,
11. ЧВОРКОВ МИРОСЛАВ, адвоката из Богатића,
II) ДЕЛЕГАТИ У СКУПШТИНИ АК ШАПЦА

1. БОЖИЋ МИЛОШ, адвокат у Љигу
2. ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Ваљеву
3. ДЕНИЋ РАДОЈКО, адвокат у Убу
4. ДУЈАКОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Ваљеву
5. ЂЕКИЋ СТАНА, адвокат у Ваљеву
6. ЈАЊУШЕВИЋ ИВАН, адвокат у Ваљеву
7. ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Лајковцу
8. КРАЉЕВИЋ ЈЕЖ ЈАСНА, адвокат у Ваљеву
9. МАТОВИЋ РАДИША, адвокат у Ваљеву
10. РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Убу
11. СТАНИЋ ДУШАН, адвокат у Ваљеву
12. ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Ваљеву
13. ЏОКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Ваљеву
14. ШПИРИЋ ЈАСМИНКА, адвокат у Ваљеву
15. АРСИЋ МИЛОРАД, адвокат у М.Зворнику
16. БАНТИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Лозници
17. БОЈИЋ ЗОРАН, адвокат у Лозници
18. ГЛИШИЋ ПОЛИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Лозници
19. ИГЊАТОВИЋ РАДЕНКО, адвокат у Лозници
20. ПЕТРОВИЋ ВЛАДЕТА, адвокат у Лозници
21. ПЕТРОВИЋ МИЛОМИР, адвокат у Лозници
22. САМУИЛОВИЋ МИОМИР, адвокат у Лозници
23. СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Крупњу
24. ТОФИЛОВИЋ МИЛАН, адвокату Љубовији
25. ФИЛИПОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Лозници
26. АНТОНИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Шапцу
27. ВИЛИЋ ЗОРАН, адвокат у Богатићу
28. ВУЛЕТИЋ ЖИВОЈИН, адвокат у Шапцу
29. ГЛОГОВАЦ МИОДРАГ, адвокат у Шапцу
30. ДРАЖИЋ НЕМАЊА, адвокат у Шапцу
31. ЖИВКОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Шапцу
32. ЈОЦКОВИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Богатићу
33. ЈОЦКОВИЋ ПАВЛЕ, адвокат у Шапцу
34. МАРИНКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокат у Шапцу
35. МАРКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Шапцу
36. МАШТРАПОВИЋ ИВАН, адвокат у Шапцу
37. МОМИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Шапцу
38. МУСИЋ ЗДРАВКО, адвокат у Шапцу
39. ПАЈИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Коцељеви
40. ПЕТРОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Шапцу
41. ТАРЛАНОВИЋ АНА, адвокат у Шапцу
42. ЦВЕТИЋ ВЛАДАН, адвокат у Шапцу
43. ЧИЧУЛИЋ МИЛАН, адвокат из Шапца
III) ДЕЛЕГАТИ СКУПШТИНЕ Адвокатске коморе Србије

1. ЈОВАНОВИЋ АНА, адвокат из Ваљева
2. ТОМАШЕВИЋ ЗОРИЦА, адвокат из Ваљева
3. ЋИРОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат из Мионице
4. МАРИЋ ЦВЕТКО, адвокат из Лознице
5. ТЕРЗИЋ НИКОЛА, адвокат из Лознице
6. ВАСИЋ ДУШАН, адвокат из Коцељеве
7. МУЦИЋ МИЛОШ, адвокат из Шапца
8.НИКОЛИЋ ГОРАН, адвокат из Шапца
IV) Чланови НАДЗОРНОГ ОДБОРА АК Шапца

1.ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат из Шапца,
2.ЈОКСИМОВИЋ ЈАСМИНА, адвокат из Лајковца,
3.ТОШИЋ ДИМИЋ ТАЊА, адвокат из Лознице.
V) ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ АК ШАПЦА

- МИЈАИЛОВИЋ МИЛОШ, адвокат из Шапца
VI) ЗАМЕНИК ДИСЦ. ТУЖИОЦА АК ШАПЦА

- БРАНКОВИЋ ГОРАН, адвокат из Ваљева
VII) ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА АК Србије

- МРДОВИЋ ЗОРАН, адвокат из Шапца
VIII) ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА АК Србије

- ТЕРЗИЋ ВЛАДИМИР, адвокат из Шапца
IX) СУДИЈА ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА АК Србије

- СТЕПАНИЋ ПАВЛОВИЋ ЈУЛИЈАНА, адвокат из Лознице.
X) ДИСЦИПЛИНСКИ СУД Адвокатске коморе Шапца

1. КАИТОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат из Лознице - председник
2. ОБРАДОВИЋ МАРИЈА, адвокат из Лознице - заменик
3. ЈОЦКОВИЋ СТАНИСЛАВ, адвокат из Шапца - судија
4. РИСТИВОЈЕВИЋ САЊА, адвокат из Осечине - судија
5. ФИЛИПОВИЋ ФИЛИП, адвокат из Шапца- судија
6. МИРКОВИЋ ЈОВАН, адвокат из Лознице - судија
XI) ЗАМЕНИК ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА АК СРБИЈЕ

1. ПАРИПОВИЋ МИЛАН, адвокат из Уба

2. ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат из Богатића
XII) КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВ. ИСПИТА

1. ПЕТРОВИЋ ВЛАДЕТА адвокат из Лознице - председник
2. ЈАЊЕТОВИЋ РАДОМИР адвокат из Шапца – заменик председника
3. АЛЕКСИЋ САША адвокат из Ваљева - члан
4. ДРАЈИЋ САША адвокат. из Ваљева - члан
5. ПЕТРИЧИЋ ТАЊА адвокат из Шапца - члан
6. СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР адвокат из Крупња - члан
XIII) ПРЕДСТАВНИЦИ АК ШАПЦА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА ОРГАНИМАПРАВОСУЂА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, И ТО:

- за град Лозницу: Миловановић Слободан, Ђунић Радомир, Димић Саша
- за град Шабац: Перишић Оливера, Гавриловић Вукашин, Маринковић Милован, ЧворковМирослав,
- за град Ваљево: Никић Младен, Аћимовић Планојевић Јана, Томић Јована
I) ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА АК ШАПЦА

1. МИЛОШ МАНДИЋ,
председник Aдвокатске коморе Шапца,
адвокат из Ваљева,
2. МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН, потпредседник Адвокатске коморе Шапца,
адвокат из Лознице,
3. АЋИМОВИЋ ПЛАНОЈЕВИЋ ЈАНА, адвокат из Ваљева,
4. НИКИЋ МЛАДЕН, адвокат из Ваљева,
5. ТОМИЋ ЈОВАНА, адвокат из Ваљева,
6. ДИМИЋ САША, адвокат из Лознице,
7. ЂУНИЋ РАДОМИР, адвокат из Лознице,
8. ГАВРИЛОВИЋ ВУКАШИН, адвокат из Шапца,
9.МАРИНКОВИЋ МИЛОВАН, адвокат из Шапца,
10. ПЕРИШИЋ ОЛИВЕРА, адвокат из Шапца,
11. ЧВОРКОВ МИРОСЛАВ, адвоката из Богатића,
II) ДЕЛЕГАТИ У СКУПШТИНИ АК ШАПЦА

1. БОЖИЋ МИЛОШ, адвокат у Љигу
2. ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Ваљеву
3. ДЕНИЋ РАДОЈКО, адвокат у Убу
4. ДУЈАКОВИЋ ЗОРАН, адвокат у Ваљеву
5. ЂЕКИЋ СТАНА, адвокат у Ваљеву
6. ЈАЊУШЕВИЋ ИВАН, адвокат у Ваљеву
7. ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА, адвокат у Лајковцу
8. КРАЉЕВИЋ ЈЕЖ ЈАСНА, адвокат у Ваљеву
9. МАТОВИЋ РАДИША, адвокат у Ваљеву
10. РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВ, адвокат у Убу
11. СТАНИЋ ДУШАН, адвокат у Ваљеву
12. ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ, адвокат у Ваљеву
13. ЏОКОВИЋ ВОЈИСЛАВ, адвокат у Ваљеву
14. ШПИРИЋ ЈАСМИНКА, адвокат у Ваљеву
15. АРСИЋ МИЛОРАД, адвокат у М.Зворнику
16. БАНТИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Лозници
17. БОЈИЋ ЗОРАН, адвокат у Лозници
18. ГЛИШИЋ ПОЛИЋ СЛАВИЦА, адвокат у Лозници
19. ИГЊАТОВИЋ РАДЕНКО, адвокат у Лозници
20. ПЕТРОВИЋ ВЛАДЕТА, адвокат у Лозници
21. ПЕТРОВИЋ МИЛОМИР, адвокат у Лозници
22. САМУИЛОВИЋ МИОМИР, адвокат у Лозници
23. СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат у Крупњу
24. ТОФИЛОВИЋ МИЛАН, адвокату Љубовији
25. ФИЛИПОВИЋ ПРЕДРАГ, адвокат у Лозници
26. АНТОНИЋ СЛОБОДАН, адвокат у Шапцу
27. ВИЛИЋ ЗОРАН, адвокат у Богатићу
28. ВУЛЕТИЋ ЖИВОЈИН, адвокат у Шапцу
29. ГЛОГОВАЦ МИОДРАГ, адвокат у Шапцу
30. ДРАЖИЋ НЕМАЊА, адвокат у Шапцу
31. ЖИВКОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Шапцу
32. ЈОЦКОВИЋ ДРАГОМИР, адвокат у Богатићу
33. ЈОЦКОВИЋ ПАВЛЕ, адвокат у Шапцу
34. МАРИНКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ, адвокат у Шапцу
35. МАРКОВИЋ МАРИЈА, адвокат у Шапцу
36. МАШТРАПОВИЋ ИВАН, адвокат у Шапцу
37. МОМИЋ ВЛАДИМИР, адвокат у Шапцу
38. МУСИЋ ЗДРАВКО, адвокат у Шапцу
39. ПАЈИЋ БРАНИСЛАВ, адвокат у Коцељеви
40. ПЕТРОВИЋ ДРАГАН, адвокат у Шапцу
41. ТАРЛАНОВИЋ АНА, адвокат у Шапцу
42. ЦВЕТИЋ ВЛАДАН, адвокат у Шапцу
43. ЧИЧУЛИЋ МИЛАН, адвокат из Шапца
III) ДЕЛЕГАТИ СКУПШТИНЕ Адвокатске коморе Србије

1. ЈОВАНОВИЋ АНА, адвокат из Ваљева
2. ТОМАШЕВИЋ ЗОРИЦА, адвокат из Ваљева
3. ЋИРОВИЋ СЛАВИЦА, адвокат из Мионице
4. МАРИЋ ЦВЕТКО, адвокат из Лознице
5. ТЕРЗИЋ НИКОЛА, адвокат из Лознице
6. ВАСИЋ ДУШАН, адвокат из Коцељеве
7. МУЦИЋ МИЛОШ, адвокат из Шапца
8.НИКОЛИЋ ГОРАН, адвокат из Шапца
IV) Чланови НАДЗОРНОГ ОДБОРА АК Шапца

1.ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат из Шапца,
2.ЈОКСИМОВИЋ ЈАСМИНА, адвокат из Лајковца,
3.ТОШИЋ ДИМИЋ ТАЊА, адвокат из Лознице.
V) ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ АК ШАПЦА

- МИЈАИЛОВИЋ МИЛОШ, адвокат из Шапца
VI) ЗАМЕНИК ДИСЦ. ТУЖИОЦА АК ШАПЦА

- БРАНКОВИЋ ГОРАН, адвокат из Ваљева
VII) ЧЛАН НАДЗОРНОГ ОДБОРА АК Србије

- МРДОВИЋ ЗОРАН, адвокат из Шапца
VIII) ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА АК Србије

- ТЕРЗИЋ ВЛАДИМИР, адвокат из Шапца
IX) СУДИЈА ДИСЦИПЛИНСКОГ СУДА АК Србије

- СТЕПАНИЋ ПАВЛОВИЋ ЈУЛИЈАНА, адвокат из Лознице.
X) ДИСЦИПЛИНСКИ СУД Адвокатске коморе Шапца

1. КАИТОВИЋ СЛОБОДАН, адвокат из Лознице - председник
2. ОБРАДОВИЋ МАРИЈА, адвокат из Лознице - заменик
3. ЈОЦКОВИЋ СТАНИСЛАВ, адвокат из Шапца - судија
4. РИСТИВОЈЕВИЋ САЊА, адвокат из Осечине - судија
5. ФИЛИПОВИЋ ФИЛИП, адвокат из Шапца- судија
6. МИРКОВИЋ ЈОВАН, адвокат из Лознице - судија
XI) ЗАМЕНИК ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА АК СРБИЈЕ

1. ПАРИПОВИЋ МИЛАН, адвокат из Уба

2. ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, адвокат из Богатића
XII) КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ АДВ. ИСПИТА

1. ПЕТРОВИЋ ВЛАДЕТА адвокат из Лознице - председник
2. ЈАЊЕТОВИЋ РАДОМИР адвокат из Шапца – заменик председника
3. АЛЕКСИЋ САША адвокат из Ваљева - члан
4. ДРАЈИЋ САША адвокат. из Ваљева - члан
5. ПЕТРИЧИЋ ТАЊА адвокат из Шапца - члан
6. СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР адвокат из Крупња - члан
XIII) ПРЕДСТАВНИЦИ АК ШАПЦА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ СА ОРГАНИМАПРАВОСУЂА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, И ТО:

- за град Лозницу: Миловановић Слободан, Ђунић Радомир, Димић Саша
- за град Шабац: Перишић Оливера, Гавриловић Вукашин, Маринковић Милован, ЧворковМирослав,
- за град Ваљево: Никић Младен, Аћимовић Планојевић Јана, Томић Јована