Именик

Именик адвоката/чланова Адвокатске коморе Шапца

Именик адвоката

Презиме и име Адреса Телефон Емаил
АВРАМОВИЋ МИЛОЈЕ П. Орловића 4 015/7787/549 - 063/286278 milojeavramovic@gmail.com
БАЈУНОВИЋ ВОЈИСЛАВ Војводе Степе 3 015/7787/534 - 065/99/77771 advbajunovicvojislav@gmail.com
БУЧЕВАЦ СТЕФАНОВИЋ ГОРДАНА В.Степе 10 015/314/307 - 064/2328165 advokat.bucevac.stefanovic@gmail.com
ВИЛИЋ ЗОРАН В.Степе 5/3 061/5326/009 advokatzoranvilic@gmail.com
ВИТОРОВИЋ ВИТОМИР В. Степе 31/33 015/7787/306 - 063/370010 vitomiradvokat@gmail.com
ГЛУВЧЕВИЋ ИВАН Павла Орловића 21 064/21/04/784 advivangluvcevic@gmail.com
ДАМЊАНОВИЋ УРОШ Народног фронта 98 064/4111434 advokaturosdamnjanovic@gmail.com
ЖИВОТИЋ СТАНИСЛАВ Мике Митровића 59 063/510088 stanislav.zivotic@gmail.com
ЗАРИЋ БРАНКО М. Витомировића 3 015/7787/086 - 064/2919/668
ЈОЦКОВИЋ ДРАГОМИР П. Орловића 4 015/7786/090 - 064/4374/363 jockovicbata@gmail.com
КНЕЖЕВИЋ МИЛАН 7 јула бр. 8 015/7413/755 - 063/8103/240 dr.mica.marshall@gmail.com
ЛАЗАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР М. Митровића бб 015/354/572 - 064/3026113 adv.aleksandarlazarevic@gmail.com
ЧВОРКОВ МИРОСЛАВ В.Степе 10 015/7787196 - 063/8316407
ШОБИЋ РАДОСАВ В. Степе 3 015/416/205 - 063/7719994 sobicradosav@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
БИЛАЛИ БОРИСАВ Карађорђева 19/а 015/558-158 - 063-386-696 borisavbilali@gmail.com
БОЈИЋ РАДИВОЈЕ Карађорђева 19 015/556-578 - 064-2877-304
БРКИЋ ЗЛАТАН Карађорђева 19 015/556-148 - 063-8767-513 brkatibrx@gmail.com
ВАСИЋ ДУШАН Немањина 107 015/558-389 - 063-8097-787
ГАВРИЛОВИЋ ВЕСНА Церских јунака 78 060/3030703 gavrilovic.vesna@yahoo.com
ЗАРИЋ ЈАСМИНА Немањина 136 065/2083417 jasnavalis58@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ ЖАКЛИНА Дише Атића 22 064-1803-142 zaniz@eunet.rs
ПАЈИЋ БРАНИСЛАВ Карађорђева 19 015/556-638 - 064-4134-459
СТОЈКОВИЋ МИНА Иве Андрића 116, Свилеува 069/2710443 advminasokic@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
БЛАГОЈЕВИЋ БОЈАН М.Тита бб 064/371-5853 advokatbojanblagojevic@gmail.com
ВУКАШИНОВИЋ МАРИЈА Маршала Тита 55 060-0684125 mrjvukasinovic@gmail.com
ГАЈИЋ МИЛАН 4. јула бр. 6 015/582-060 064-3099-057 milangajicadvokat.@gmail.com
ГРУЈИЧИЋ АЛЕКСАНДАР Мачков камен 1 015/581-194 065-3299-230 advgrujicic@gmail.com
ГРУЈИЧИЋ ДРАГАНА Мачков камен 1 064/108-1609 advokatdraganagrujicic@gmail.com
МАРИЋ СЛАВИЦА Марсала Тита 9/Q 065/8101406 slavka.todorovic22@gmail.com
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ Бањевац бб 064/9103-133 advpredragmarkovic@gmail.com
НЕДИЋ РАДОВАН Мачков камен 12 015/582-395 064/2729118 advokatradovannedic@gmail.com
ПЕТРОВИЋ ДРАГИЦА В. Зечевића 69 064-5073-595 advdragicapetrovic@gmail.com
ПЕТРОВИЋ МАРКО В.Зечевића 28 064/5875299 advmarkopetrovic@gmail.com
СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР М. Тита 10 065-8676-486 acoadvokat@gmail.com
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА Бањевац бб 065/5314355 adv.aleksandralukic@gmail.com
ЦВЕТИНОВИЋ ПРЕДРАГ Маршала Тита 29А 064/3402768 adv.cvetinovic@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
ЈЕВТИЋ СВЕТОЛИК З. Јовановића 3 014/3431-147 - 064/1499825
ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА к.МИЛОША 26 014/3431-355 - 063/7654504 vesnazujovic@hotmail.com
ЈОКСИМОВИЋ ЈАСМИНА К.Петра И 31/а 063/275-553 adv.jasmina.joksimovic@gmail.com
МАЛИКОВИЋ РАЈНА В. Мишића 1 014/3431-980 - 063-8730086 adv.rajnamalikovic@gmail.com
ПЕРИШИЋ ДРАГАН Краља Петра И 22 014/3433-450 - 063-268-907 advokatdraganperisic@gmail.com
СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША Краља Петра И 25 063-255-279 - 066-006-351 adv.s.stojanovic@gmail.com
ЖИВКОВИЋ ДУШАН Владике Николаја 7 063/886-98-55 dujazivkovic@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
БОЖИЋ МИЛОШ Хаџи Ђерина 4 064-6726120 advmilosbozic@gmail.com
БРКОВИЋ ДРАГАН Занатски центар бб 014/3443-742 - 060/0837420
ЂУРЂИЋ ВУЈАДИН Војводе Мишића 25 064/5273761 djurdjicvujadin@gmail.com
НЕНАДОВИЋ ЈЕЛЕНА Карађорђева 4 064/140-4525 advjelenanenadovic@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР Стојана Чупића 19 064/1077 967 a.pet304@gmail.com
СИМИЋ ИВАНА В. Мишића 47 066/9186143 adv.ivanasimic@gmail.com
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ Радничка бб 015/561723 - 062/661723 toskeadvokat@gmail.com
ТОФИЛОВИЋ МИЛАН Стојана Чупића 7 015/562404 - 064-3804423 tofadvokat@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
АЛЕКСИЋ МИРОСЛАВ Ј. Цвијича Л-2 063/255435 062/8872000 mile.aleksic18@gmail.com
АНДРИЋ АЛЕКСАНДАР Карађорђева 6 015/891722 062-243944 фаx: 891-714 advokat.acika@gmail.com
БАНТИЋ АЛЕКСАНДАР Карађорђева 11 064/8731342 advokat.bantica@gmail.com
БОРОВЧАНИН БИЉАНА Ј Цвијића бб 015/884521 064/0015919 advbiljanaborovcanin@gmail.com
БОЈИЋ ВЛАДИМИР Карађорђева 5 лок 4 065/9889155 adv.vladimirbojic@gmail.com
БОЈИЋ ЗОРАН Ј Цвијића 32 889-239 064-7054003 advokatbojiclo@gmail.com
БОГДАНОВИЋ СНЕЖАНА Ј.Цвијића 11 015/877555 063-8123210 adv.snezana@hotmail.com
БОГИЋЕВИЋ АНТОНИНА Ј.Цвијића бб 015/884521 065/9960503 bogicevicantonina@gmail.com
ВАСИЉЕВИЋ СВЕТЛАНА Ј.Цвијића бб 064/2373395 vasiljevic.svetlana68@gmail.com
ВЕЉОВИЋ МАРКО Косовке девојке бр. 8 064/1111701 marko.m.veljovic@gmail.com
ВУЧКОВИЋ ДУШКО Ј.Цвијица бб 065/5521262 vuckovic.dusko53@gmail.com
ВЛАДИЋ ДУШАН В. Зечевића 14 К-2 015/872123 063-8387390
ГАЈИЋ СТАНКО Ј.Цвијића 25 015/878235 064/3838303 stankog90@gmail.com
ГАЧИЋ БРАНКО Ј.Цвијића 17 015/883696 064-2304731 branko.gacic@gmail.com
ГЛИГОРИЋ НИКОЛА Бања Ковиљача Здравка Машановић 17 065/8818746 nikolagligoric1601@gmail.com
ГЛИШИЋ ЉИЉАНА Ј. Цвијића бб 015/875806 065/3469008 adv.lj.glisic@gmail.com
ГЛИШИЋ ПОЛИЋ СЛАВИЦА Змај Јовина 2 015/882668 064/2004594 advokatpolic@gmail.com
ГРУЈИЧИЋ РАДЕНКО Ј. Цвијића 30 015/889-240 063-8141-724 mikaso.miroslav@gmail.com
ДЕСПИЋ ДРАГАН Ј.Цвијића 37 0638017393 dragandespic68@gmail.com
ДРАГИЋЕВИЋ ВЛАДИМИР Ј.Цвијића бб 015/875806 063/8671179 adv.v.dragicevic@gmail.com
ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР Ј.Цвијића бб 015/897-055 060/4884182 adv.aleksandar.dimitrijevic@gmail.com
ДИМИЋ САША Ј. Цвијића 18 015/898075 063/263277 tanjaisasa1@open.telekom.rs
ЂУКАНОВИЋ ПЕТАР В. Чарапића 2 063/635356 djukanovicpetar6@gmail.com
ЂУНИЋ РАДОМИР В. Зечевића К-1 015/878816 069/3843892 advokatdjunic@gmail.com
ЂУРИЋ ПРЕДРАГ Булевар Д.Обрадовића 55/11 063/8395916 adv.pedjadjuricloznica@yahoo.com
ЗЕЧЕВИЋ ВЛАДА Ј. Цвијића бб 015/883-513 015/883-968 063-246-419 vlada.zecevic@gmail.com
ИВАНОВИЋ БРАНКО Ј.Цвијића 32/3 060/4679392 baneivanovic88@gmail.com
ИВКОВИЋ СЛАВИЦА Ј. Цвијића бб 015/888-111 063-8039-367 slavicaadvokat@gmail.com
ИГЊАТОВИЋ РАДЕНКО В. Мишића 1/27 015/877-519 063-8223-805 adv.kanc.ignjatovic@gmail.com
ИЛИЋ ЈЕЛЕНА Бања Ковиљача Ј.Цвијића 32 064/4566662 jelenaailiic94@gmail.com
ЈЕВТИЋ ЦВЕТКО Карађорђева 3 061/6063802 advokatjevtic2409@gmail.com
ЈОВИЋ БОЈАН В.Царапива 2 063/8352515 adv.bojanjovic@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ ГРБИЋ МИРЈАНА Ј.Цвијића 25 015/878235 063/376807 adv.mjovanovic@gmail.com
КАИТОВИЋ СЛОБОДАН Ј. Цвијића 15 015/882624 063-225120 slobkait@gmail.com
КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА Ј. Цвијића бб 015/882982 063-8532677 advokatnikolaskovacevic@gmail.com
КРСМАНОВИЋ ЈОВАН Ј. Цвијића бб 063/361460 015/882266
ЛЕКИЋ ВЕРА Карађорђева 21 015/891392 064/5524800 lekicvera52@gmail.com
МАРИЋ ДУШАН В.Зечевића К-1 015/878815 015/878818 063/8964004 kancelarija.maric@gmail.com
МАРИЋ ЦВЕТКО В.Зечевића К-1 015/878818 063/7780544 marcele61@gmail.com
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА Ј.Цвијића 39 069/2127778 adv.aleksandramarkovic@gmail.com
МАТИЋ САЊА Ј.Цвијица бб 064/3264622 sanjamatictadic@gmail.com
МАТИЋ СЛОБОДАН Ј. Цвијића 11 063/8311341 bobanmatic891@gmail.com
МИЈИЋ МИЛОШ Ј.Цвијића бб 060/5965566 advokat.mijic@gmail.com
МИЛИНКОВИЋ ДРАГАН Г. Јакшића 7 015/882714 063/8611301 draganmilinkovic1959@gmail.com
МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН Ј. Цвијића 25 065-3452-345 advokat.milovanovic@gmail.com
МИЛУТИНОВИЋ МАРКО В.Зечевића 4 015/891-671 065/225-6666 adv.milutinovic@yahoo.com
МИЛУТИНОВИЋ СЛОБОДАН В. Зечевића 4 015/891-671 063-261-588 adv.milutinovic@yahoo.com
МИРКОВИЋ ЈОВАН Ј.Цвијића 10,лок 2 062/8872-288 jovanmirkovic1@gmail.com
МИЋАНОВИЋ СНЕЖАНА Ј.Цвијића бб 015/882675 065/4505527 icanovics33@gmail.com
МЛАДЕНОВИЋ ГОРДАНА Ј. Цвијића 12 015/881-531 063-8503-610 adv.mladenovic.lo@gmail.com
МРКОЊИЋ БИЉАНА Липнички Шор Жикице Јовановића Шпанца 4 065/8836565 mrkonjic.biljana@gmail.com
НИКОЛИЋ ДУШАН Ј.Цвијића бб 065/321-33-23 adv.nikolicdusan@gmail.com
НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ Гимназијска 9 015/873-278 063-601-789 advokatnikolic@autlook.com
НИКОЛИЋ СЛАВКО Ј. Цвијића 015/889-974 064-1950-496 advokatslavkonikolic@gmail.com
НОВИЧИЋ НИКОЛА Ј.Цвијића 34 069-5897-571 advokatnikolanovicic@gmail.com
ОБРАДОВИЋ МАРИЈА Ј.Цвијица бб 0637291688 adv.marija.obradovic@gmail.com
ПАВЛОВ ДАМЈАН Марије Бурсаћ 6 015/891-722 065-8272-143 фаx: 891-714 advokat.pavlov@gmail.com
ПЕТРОВИЋ ВЛАДЕТА В.Чарапића 2А, 1-8 015/883-038 064-3845-145 advokatclan@ptt.rs
ПЕТРОВИЋ МИЛОМИР Ј. Цвијића 11 064-1968-963 milomirpetroviclo@gmail.com
ПЕТРОВИЋ НЕМАЊА В.Мишића бб 0604374599 advpetrovicnemanja@gmail.com
ПЕТРОВИЋ СТЕФАН В.Мишића бб 060/33-70-280 adv.stefanpetrovic@gmail.com
ПЛАВШИЋ ВЕСНА Трг Анте Богићевића 3 060/3938000 adv.vesnaplavsic@gmail.com
РАДИЋ ЗОРАН Ј. Цвијића бб 063-8367-575 advokatradiczoran@gmail.com
РАДИШИЋ ТОМИСЛАВ Ј. Цвијића бб 015/891-968 061/288-1615 tomislav.r.advokat@gmail.com
РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР В. Мишића бб 063/8849219 advokatradovanovic1@gmail.com
РАДОВАНОВИЋ ТИЈАНА Ј.Цвијића бб 069/51111-01 adv.tijana.radovanovic@gmail.com
РАДОЈЧИЋ ВЛАДИМИР Трг Анте Богићевића 3 064/8475748 vradojcic@986@gmail.com
РАДОЈЧИЋ УРОШ Ј.Цвијића 32/3 064/2946758 uradojcic@yahoo.com
РУЖИЧ МАЈА Ј.Цвијица бб 063/833-0129 advokat.maja@gmail.com
РЕЉИЋ КАТАРИНА Јована Цвијића бб 063/7786-571 pkatarinapavlovic@gmail.com
РЕПИЋ ДРАГАН Ј. Цвијића 27 015/889-341 066/200-656 repicdragan5@gmail.com
САВИЋ ПРЕДРАГ Ј. Цвијића бб 065-3333-312 advpsavic@gmail.com
САМУИЛОВИЋ МИОМИР Ј. Цвијића бб 015/889-589 063-386-938 advsamuilo@gmail.com
СИМИЋ ГРОЗДАНА Ј. Цвијића бб 015/882-418 063-215-710 advsimic.grozdana@gmail.com
СТЕВИЋ СУЗАНА Ј.Цвијића 27 066/978-1787 stevicsuzana21@gmail.com
СТЕПАНИЋ-ПАВЛОВИЋ ЈУЛИЈАНА Ј. Цвијића 27 015/883-007 063-311-040 julijanaadvokat@mts.rs
СТЕФАНОВИЋ ЛАЗАР Владе Зечевића 14 0607272993 lazarstefanovic93@yahoo.com
СТЕФАНОВИЋ МИЛИЦА Владе Зечевића 14-К/2 064/4181069 advokatmilica@hotmail.com
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР Ј.Цвијића бб 015 //897-055 060-5299742 vladimirstojanovic02@gmail.com
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН Ј. Цвијића бб 015/897-055 060/0897055 advokat.stojanovic.dusan@gmail.com
ТЕРЗИЋ СПАСОЈЕ Ј. Цвијића 17 015/885-274 063-364-948 advokatterzicnikola@gmail.com
ТЕРЗИЋ НИКОЛА Ј. Цвијића 32 015/885-274 065-8114-033 advokatterzicnikola@gmail.com
ТЕРЗИЋ МИЛИСАВ Ј.Цвијића 27 065/8950100 milisavterzic@gmail.com
ТЕРЗИЋ МИОДРАГ Ј. Цвијића 27 015/876-954 063-348-150 mterzicterza@gmail.com
ТОДИЋ МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА Ј.Цвијића бб 060/512-10-92 alex.todic995@gmail.com
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР Крфска 21 065/887-2012 adv.aleksandar.todorovic@gmail.com
ТОШИЋ-ДИМИЋ ТАЊА Ј. Цвијића 18 015/898-075 064-2814-990 tanjaisasa1@open.telekom.rs
ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДАР С.Саве 13 015/883-993 063-263-849 filipovic015@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ ВЕСНА Ј.Цвијица бб 015/882-672 015/882-982 063/877-0236 adv.kancelarijafilipovic@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ ДУШАН Светог Саве 13/4 015/883-993 060/360-8244 filipovic015@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ ЈЕЛЕНА Ј.Цвијића бб 015/882-672 061/2715050 jelena.s.filipovic.1979@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ ПРЕДРАГ Ј.Цвијића ББ 015/882-982 069/1960233 adv.kancelarijafilipovic@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ СТАНОЈЕ Ј.Цвијића бб 064/1960230 adv.kancelarijafilipovic@gmail.com
ПЕТКОВИЋ СТЕФАН Жикице Јовановића 10 069/171-2777 adv.stefanpetkovic@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
АРСИЋ МИЛОРАД В. Караџића 85 065/4513-833 advokat.arsic@gmail.com
ДЕСПОТОВИЋ ТАМАРА Рибарска 3 063/8011-654 advtamarad@gmail.com
СТАЈИЋ БРАНИСЛАВ Дринска 4 065/3435-333 branko.stajic55@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
БЕЉИЋ ЗОРАН В. Мишића 9 014/3421-412 - 063-234-585 advokatbeljic@gmail.com
ДРАГОЈЕВИЋ ГОРДАНА Кнеза Грбовића 13 014/62-225 - 063-8259666 advokat.gordana.dragojevic@ gmail.com
ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО Рајковић бб 062/48-65-75 office.slavko.jovanovic@gmail.com
ЈОЈИЋ РЕНАТА В.Мишића 81 062/653820 renatajojic95@gmail.com
МАТИЋ МИЛКА Мајора Аце Мишића 2 014/3421-131 - 065/3421131 adv.milka@gmail.com
МИЛАНОВИЋ АЊА Колубарска 13/11 064/5828162 anjamilanovic22@gmal.com
МИТРОВИЋ ИВАНА Тике Марића бб 063/513-808 advokativanamitrovic@gmail.com
СИМЕУНОВИЋ СНЕЖАНА Тике Марића 2 а 014/3422-182 - 064-2644-349 sSaska58@open.telekom.rs
СТАНКОВИЋ САВА Колубарска 13/11 064/2812958 savastankovic1988@hotmail.com
СТЕФАНОВИЋ ДУШКО Горња топлица бб 064-2027748
ЋИРОВИЋ СЛАВИЦА В. Мишића 38 014/3422 755 - 063/320-560 advscirovic@ptt.rs
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
ГЛАДОВИЋ ЉУБИСАВ Карађорђева 69 014/451-015 - 064-2737284
РИСТИВОЈЕВИЋ САЊА Карађорђева 73 014/451-298 - 649179493 sanja.ristivojevic31@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
АНДРИЋ ВЛАДИМИР Масарикова 6 015/353- 448 063-385-353 064/9254-347
АНЂЕЛИЋ РАДЕНКА Карађорђева 27 064/8324164 andjelicradenka@gmail.com
АНТОНИЋ СЛОБОДАН В. Мишића 1/6 015/353640 063-238138 kancelarijaantonic@yahoo.com
АРСЕНОВИЋ ДУШИЦА Карађорђева 27 лок 59 063/494352 adv.dusica.arsenovic@gmail.com
БОЖИЋ ДЕЈАН Николе Чупића 1 015/346-147 063-368-469 bozicdzi@gmail.com
БОЖИЋ ИСИДОРА Николе Чупића 1 015/346-147 063/7413705 bozicisidora@gmail.com
БОШКОВИЋ БОГДАН Карађорђева 11,први спрат, ТЦ Кифла 064/5063863 advokat.bogdanboskovic@gmail.com
БРКИЋ ДРАГИЦА Карађорђева 20 015/353-456 064-3416-478 dragica.b1954@gmail.com
БУКВИЧКИ НАДЕЖДА Занатлијска 5 015/342-734 063-8077-255 adv.bukvicki@gmail.com
ВАСИЛИЋ-СТОЈЧИЋ МИЛЕНА Цара Душана 1/ИИИ 015/346-134 063-8357-796 mvstojcic@gmail.com
ВИЛОТИЋ МИЛОРАД Карађорђева 41 015/353-614 063-373-873 advilotic@gmail.com
ВИЋИЋ ДАРКО Трг шаб.жртава 5/17 064/3189720 060/6663770 d.vicic3@gmail.com
ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР Карађорђева 27/37 015/353-456 063-271-328 a.veselinovic76@yahoo.com
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЈЕЛЕНА Трг.шаб,жртава 5/22 0603509191 jelenaveselinovic33@gmail.com
ВРУЋКИЋ АЛЕКСАНДАР Цара Душана 1,спрат 1 064/3192279 adv.kanc.vruckic@gmail.com
ВРУЋКИЋ ИВАНА Цара Душана 1, спрат 1 064/2459-507 vruckicivana28@gmail.cam
ВУЈАНИЋ ЈЕЛИЦА Трг шаб. жртава 7/ИИ-8 015/354-970 064-1776-614 jelicavujanic@gmail.com
ВУЈОВИЋ ВАЊА Цара Душана 1 064/8146-186 060/3905-014 adv.vvujovic@gmail.com
ВУЛЕТИЋ ЖИВОЈИН Карађорђева 11 015-344-059 063-370-030 zivojinvuletic@gmail.com
ГАВРИЛОВИЋ ВУКАШИН Трг шаб. жртава 5/19 015-349-034 063-8100-977 adv.gavrilovicvukasin@gmail.com
ГАВРИЛОВИЋ СТЕВАН Трг шаб. жртава 5/19 064/2380-475 stevagavrilovic88@gmail
ГАЈИЋ МИРОМИР Цветни трг 1/48 060/3478980 gajicmiromir@gmail.com
ГАЧИЋ НИКОЛИЋ МИЛИЦА Карађорђева 46 015/345-493 064/1711-947 gacicmilica@yahoo.com
ГАЧИЋ НЕГОСЛАВ Карађорђева 46 015/345-493 063-8312-902 batagale@open.telekom.rs
ГЛИГОРИЋ ИВАН Г.Јевремова-Тиршов венац 25/3 015/376-184 064/2241-321 ivangligoric@hotmail.com
ГЛИШИЋ МИЛИВОЈЕ Карађорђева 27/1/24 063/364-364 glisic@ymail.com
ГЛОГОВАЦ МИОДРАГ В.Мишића 1/6 015/353-640 064/2962-229 miodrag.glogovac@yahoo.co.uk
ГРУЈИЧИЋ АНА Орловачка 002 А 063/8500863 adv.anagrujicic@gmail.com
ДАМЊАНОВИЋ ИВАНА Патријарха Павла 7 066/350-148 adv.ivanadamnjanovic@gmail.com
ДАМЊАНОВИЋ МАЈА Патријарха Павла 5 065/5394-788 adv.damnjanovic@gmail.com
ДАМЊАНОВИЋ СЛОБОДАН Церска 19 060/6242-200 sloba.d5@gmail.com
ДАНИЛОВИЋ КОСТА Цара Дусана 1/ИИ лок 12 015/355-427 065/555-6575 adv.kostadanilovic@gmail.com
ДАНОЈЛИЋ МАРИЈА Трг шабач. жртава 1 063/854-4852 marijaukropina@gmail.com
ДАНОЈЛИЋ МИРОСЛАВ Н.Чупица 4 015/347-186 063-274-438 m.danojlic@gmail.com
ДАНОЈЛИЋ ЗОРАН Трг шабачких жртава 1 015/345-544 063-257-151 advokatdanojlic@gmail.com
ДОДИГ МИЛАН Краља Александра 3 063-573941 advokat.dodig.milan@gmail.com
ДОКИЋ ВЕСНА Трг шаб. жртава 7/11 015/347-000 063-8732-291 vesna.dokic1962@gmail.com
ДРАГОЈЕВИЋ НЕМАЊА Ј.Цвијица 23/20 061/6618302 nemanja86dragojevic@gmail.com
ДРАЖИЋ НЕМАЊА Ц.ДУШАНА 26 А 065/355-5558 advokatnemanjadrazic@gmail.com
ДРОБЊАК ТРИФУН Патријарха Павла 12 064-2238-845 drobnjakt@mts.rs
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР Занатлијска 15 064/5174595 aleksadjordj@gmail.com
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДРА В.Јовановића 3/а 015/343-536 063/8470-647 adv.terza@gmail.com
ЂОРЂЕВИЋ БИЉАНА В. Јовановића 3/А 015/343-536 063-252-803 advterza@gmail.com
ЂУРЂЕВИЋ МИЛОЈЕ В. Јовановића 1 063-282791 miloje.dj1942@gmail.com
ЂУРОВИЋ КАТАРИНА В.Јовановића 3а 069/1652490 katarina.djurovic95@gmail.com
ЖАБАЉАЦ СВЕТЛАНА Карађорђева 20 015/353-451 063-257172 svetlanazabaljac@gmail.com
ЖИВАНОВИЋ БРАНКО Патријарха Павла 5 064/316-95-34 branko.zivanovic88@gmail.com
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН Г.Јевремова 1 063/510-662 draganlzivkovic@gmail.com
ЖИВКОВИЋ СВЕТИСЛАВ Карађорђева 28 015/343-267 063-356-121 svetislavzivkovic59@gmail.com
ЗАРИЋ МИРКО В.Јовановица 1/3 064/229 46 37 mirko.zare@gmail.com
ИГЊАТОВИЋ АЛЕКСА Карађорђева 27/2 лок.55 063-210-995 aleksa.ignjatovic@gmail.com
ИГЊАТОВИЋ БРАНКО Карађорђева 27/2 лок. 55 015/342-296 064-1636-327
ИГЊАТОВИЋ ФИЛИП Карађорђева 27/2 лок. 55 064/3417374 adv.filipignjatovic@gmail.com
ИСАИЛОВИЋ НЕНАД Г.Јевремова-Тиршов венац 25/3 064/2328178 isailovic.yugoslavia@gmail.com
ЈАНКОВИЋ МАРИНА Цара Душана 1, спрат 1 060/4119595 jankovicmarina39@gmail.com
ЈАЊЕТОВИЋ РАДОМИР Карађорђева 53 015/348-540 063-8666-216 radomirx@hotmail.com
ЈЕКИЋ ЈЕЛЕНА В.Јовановића 3 064/877-6941 advjekic@gmail.com
ЈЕЛИСАВЧИЋ ЗОРАН Карађорђева 68/ИИ 015/347-868 065-4588-558 zoran.begin@gmail.com
ЈЕРЕМИЋ ИГЊАТОВИЋ ЕМИНА Војводе Степе 7 069/5152122 adv.emina.ji@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ ГОРДАНА Карађорђева 16 0643510414 gordanaadvokat015@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ ИВАНА Мајур, Цара Лазара 90 069/5125112 adv.ivanajov@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ Масарикова 10 б 015/341-477 062/8582900 miroslavjovanovic1984@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ Г.Јевремова 1 015/345-308 063-395-560 advokatradejovanovic@open.telekom.rs
ЈОВАНОВИЋ ТАТЈАНА Карађорђева 64/14 015/348-581 063-8512-599 adv.tatjanaj@gmail.com
ЈОКИЋ КАРДАШ АНА Патријарха Павла 7 060/709-07-10 adv.anajokickardas@gmail.com
ЈОЦКОВИЋ ПАВЛЕ Г.Јевремова 9/1/3 063/741-00-70 jockovicpavle@gmail.com
ЈОЦКОВИЋ СТАНИСЛАВ Г.Јевремова 9/1/3 015/300-910 063-364-440 jockovicpavle@gmail.com
КАНДИЋ ЗОРАН Карађорђева 20 015/353-447 063-8278-896 zoran.kandic1958@gmail.com
КОВАЧЕВИЋ АЛЕКСАНДРА Занатлијска 3 064/9011786 alexandrakovacevic27@gmail.com
КОВАЧЕВИЋ ИГОР Карађорђева 1 015/314-466 062-9746-544 igorkov1977@gmail.com
КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА Цара Душана 1 069/2952762 advnemanjakovacevic@gmail.com
КОЈИЋ ДРАГИ Трг шабач. жртава 7/1 015/346-046 064-1712-225 advokatdrkojic@gmail.com
КОСТИЋ БРАНИСЛАВ Масарикова 3 015/369-369 063- 455-005 kosticbranislav@yahoo.com
КРИЛОВИЋ СВЕТЛАНА В. Мишића 1/6-11 015/300-270 063-321-153 krilovics@hotmail.com
ЛАЗАРЕВИЋ ЈЕЛЕНА Карађорђева 27/9 015/602-653 063-240-329 adv.jelenalazarevic@gmail.com
ЛЕКИЋ АЛЕКСАНДАР В. Јовановића 3/А 015/343-771 063-362-257 acalekic@sezampro.rs
ЛЕКИЋ БРАНИСЛАВ В.Јовановића 3/А 063/8071770 branalekic63@gmail.com
МАРИНКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ Трг шабачких жртава 7 015/344-134 063-218-945 marinkovicadvokat@gmail.com
МАРИНКОВИЋ МИЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА 11 015/344-059 062/354-059 adv.milicamarinkovic@gmail.com
МАРИНКОВИЋ МИЛОВАН Трг шаб. жртава 7/1 063/270590 marinkovicadv@ptt.rs
МАРКОВИЋ МАРИЈА Масарикова 10 015/352-333 064-679-2541 marijadjeric@yahoo.com
МАШТРАПОВИЋ ИВАН Карађорђева 27/1/19 0631294541 ivanmastrapovic@gmail.com
МИЈАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР Карађорђева 27/2/44 064 3084791 adv.amijailovic@gmail.com
МИЈАИЛОВИЋ ИВАН Патријарха Павла 9 015/347-412 062-245-943 ivanmijailov@gmail.com
МИЈАИЛОВИЋ МИЛОШ Господар Јевремова 1 064/877 17 06 ombudsmanmmijailovic@gmail.com
МИЈАИЛОВИЋ ВЛАДАН Господар Јевремова 3 015/336-437 063-224-647 vladanmijailovic007@gmail.com
МИЈАИЛОВИЋ ЛУКА Карађорђева 27/1 лок 19 063/115-69-22 lukam92@gmail.com
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАН Трг шаб. жртава 7/ИИ/10 015/351-030 063-8130-959 draganmilicevic13@gmail.com
МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЦА Трг шабачких жртава 7 015/300-120 064-8394-074 danicamilovanovic10@gmail.com
МИЛОЈЕВИЋ МИРЈАНА Карађорђева 53 015/348-540 064-1949-737 mirjana.milojevic77@gmail.com
МИЛУТИНОВИЋ АНА Карађорђева 5 065/2089-209 ana.milutinovic@yahoo.com
МИТИЋ БОРИС Ј.Цвијица 5/9 060/7002722 bmiticlaw@gmail.com
МИТРОВИЋ ИВАН Карађорђева 27 062/455600 vanjamitrovic@gmail.com
МИХАИЛОВИЋ СТЕФАН Карађорђева 20 066/9444-955 stefanmih88@gmail.com
МИШИЋ НЕДА Карађорђева 27 064/1636197 adv.nedamisic@gmail.com
МОМИЋ ВЛАДИМИР Карадјордјева 27 лок 27 065/402-5424 adv.momic@gmail.com
МОРАВЧЕВИЋ МИЛИЦА Занатлијска 3 015/343-601 063-268-089 moravcev@mts.rs
МРДОВИЋ ЗОРАН Карађорђева 28 015/323-234 063-8221-457 zoran.mrdovic@gmail.com
МУСИЋ ЗДРАВКО Карађорђева 8 060-3500159 zdravkomusic@gmail.com
МУЦИЋ ПАКИЋ АЛЕКСАНДРА Карађорђева 32/2 015/340-620 065/3646465 advokatmucic@gmail.com
МУЦИЋ МИЛОШ Карађорђева 32/2 015/340-620 063-236217 advokatmucic@gmail.com
НАГЛ ЈЕЛЕНА Владе Јовановића 3/А 060-303-6710 jelenanagl@yahoo.com
НЕШИЋ МАЈА Милоша Поцерца 19 066-5098577 advokatmajanesic@gmail.com
НЕШКОВИЋ ЗОРАН Трг шабачких жртава 7/6 015/345-037 063-8639-486
НЕШКОВИЋ ГОРАН Господар Јевремова 33 015/345-423 063-8558-639
НИКОЛИЋ ГОРАН Патријарха Павла 12 015/347-201 064-9634-241 gorannikolic131028@gmail.com
НОВАКОВИЋ ЈЕЛЕНА Карађорђева 27/2 лок 52 015/342-222 060/457-5444 adv.jelenanovakovic@gmail.com
ОБРАДОВИЋ ЖЕЉКО В.Јовановица 3а 015/346-536 064/3510-136
ОПАНКОВИЋ МИЛИЈАНА Цара Душана 1,спрат 1 066/466-179 adv.milijanaopankovic@gmail.com
ПАВЛОВИЋ БУДИМИР Таковска 11 015/351-475 063-347-347
ПАЛИНКАШ ВЕРА Карађорђева 14 069-2057585 vera.palinkas@gmail.com
ПАНТЕЛИЋ СТАНОЈЕ Господар Јевремова 1 015/345-311 063-7780-173 advokatpanta@gmail.com
ПАНТОВИЋ ДРАГО Занатлијска 3 063/8023714 dragopantovicadv@gmail.com
ПЕРИШИЋ ОЛИВЕРА Патријарха Павла 12/6 015/348-511 064-1407-916 adv.perisic@gmail.com
ПЕРИЋ ОСТОЈА Карађорђева 64 лок 7 065-4491-768 okulawyer@gmail.com
ПЕТРИЧИЋ РАЈКО Трг шабачких жртава 7/7 015/346-866 064-1300-209 advokatpetricic@open.telekom.rs
ПЕТРИЧИЋ ТАЊА Трг шабачких жртава 7/7 015/346-866 064-2648-896 advokatpetricic@open.telekom.rs
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР Цара Душана 1,спрат 1 063/63-33-44 advokat.a.petrovic@gmail.com
ПОТРОВИЋ ВАЊА В.Мишића 78 066/090900 petrovicvanja86@yahoo.com
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН Патријарха Павла 12/6 015/348-511 063/802-1863 adv.biber@gmail.com
ПЕТРОВИЋ ДУШАН Владе Јовановица 1 064/8350125 dusanpnis@gmail.com
ПЕТРОВИЋ СВЕТЛАНА В.Мишића 78 015/342-371 064-1264-656 adv.s.petrovic@gmail.com
ПЕШИЋ МЛАДЕН Карађорђева 11 062/8096084 mpmladenpesic@gmail.com
ПОПОВИЋ БРАНИСЛАВ Масарикова 10 015/352-333 063-7214-370 popbrana@gmail.com
ПОПОВИЋ ДАВОР Карађорђева 8 015/351-756 064-1894-555 adv.davorpopovic@hotmail.com
ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ Трг шабачких жртава 7/7 015/344-155 063-217-681 advokat.djordje.d.popovic1@gmail.com
ПОПОВИЋ ЦВЕТАНКА Карађорђева 64 ј лок.2 015/350-861 063-1150-419 064-1701469 cvetankapopovic015@gmail.com
ПРОТИЋ АЛЕКСАНДАР Карађорђевић 27 069/1311577 alexandar.protic79@gmail.com
РАДОЈИЧИЋ НЕНАД М. Поцерца 20 064-1176078 nenadradojicic8@gmail.com
РАДОЈЧИЋ БРАНКА Трг шаб. жртава7/13 015/341-233 063-7733-793 radojcicb@ptt.rs
РАЈИЧИЋ ЗАГОРКА Трг шаб. жртава 7/1 015/344-209 064-3112882
РАТКОВИЋ НИКОЛА Николе Чупића 4 063/1021751 ratkoviclegal@gmail.com
САВИЋ НЕВЕНКА Господар Јевремова 45 015/348-414 063-7829-382 adv.nevenkasavic@open.telekom.rs
САРИЋ РАЈКО Карађорђева 16/1 065/2624773 rajko.saric1@gmail.com
СИМИЋ СЛАЂАНА Цара Душана 1,спрат 1 064-4048152 simicsladjana992@gmail.com
СЕКУЛОВИЋ БРАНИСЛАВ Карађорђева 53 015/353575 061/1537530 adv.sekulovic@astramail.rs
СЛИЈЕПЧЕВИЋ ИГОР Таковска 11 015/351-475 065 2223789 adv.igors@gmail.com
СМИЉАНИЋ СЛОБОДАН В. Мишића 12 015-352-249 060/3522499 lale.smiljanic@gmail.com
СТАНОЈЕВИЋ ЖЕЉКО Карађорђева 5 015/348-889 065/8089-370 office@stanojeviclaw.rs
СТАНОЈЧИЋ МИЛОШ М.Обилића 45 015/346-539 064/877-17-15 milstanojcic@gmail.com
СТАШЕВИЋ СЛОБОДАН П.Павла 9 015/348-505 063/386-811 advslobodanstasevic@gmail.com
СТЕПАНОВИЋ ВУК П-Павла 9 062/717-071 advvukstepanovic@gmail.com stepanovic89@yahoo.com
СТОЈЧИЋ БРАНА Цара Душана 1/ИИИ 015/346-134 063/681-311 branastojcic@gmail.com
ТАРЛАНОВИЋ АНА Војводе Мишића 10/1 064/5775-677 adv.kanctarlanovic@gmail.com
ТОЈИЋ МИЛОШ Карађорђева 64/13 064/6800220 tojicmilos@gmail.com
др ТОШИЋ СРЕМАЦ НАТАША Милоша Поцерца 20 062 9622504 advokattosic@gmail.com advntosicsremac@gmail.com
ТЕРЗИЋ АНГЕЛИНА В.Јовановића 3/А 015/343-536 069/5062225 angelinaterzic95@gmail.com
ТЕРЗИЋ ВЛАДИМИР В. Јовановића 3/А 015/343-536 063/8611-992 advterza@gmail.com
ТЕШИЋ АЛЕКСАНДРА Г. Јевремова 33 062/221-600 sanjaadvokat@gmail.com
ТРБОВИЋ МИТАР Трг шаб.жртава 7 063427518 trbovicmitar62@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ ФИЛИП Цара Душана 1, спрат 1 060/0108-983 ffilipovic.adv.@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН Господар Јевремова 21 015/345-187 064/2689-438 fdragan61@gmail.com
ХРИСТОВИЋ ВЛАДИМИР В.Јовановица1/3 060/3650947 vladimirhristovic@gmail.com
ЦВЕЈИЋ РАДЕНКО Карађорђева 16 лок 1 064/3207281 advokatradenkocvejic@gmail.com
ЦВЕТИЋ ВЛАДАН Т.шабач.зртава 7 015/347186 063/374723 cvetic.vladan@gmail.com
ЦРНОГОРАЦ НИКША Трг шабачких жртава 7/7 015/346-866 063/7709-549 advokatpetricic@open.telekom.rs
ЧИЧУЛИЋ МИЛАН Цара Душана 1 063/370-855 ciculic@gmail.com
ЧУЛИЋ МЛАДЕН В.Мишића 1/6 060/1328833 mladenculic26@gmail.com
ШАРАЦ ВЛАДАН Трг шаб.жртава 7/2/13 064/305-2151 saracvladan@gmail.com
ШИПРАГА ТИХОМИР Карађорђева 16 064-1847576 sipraga.t@sezampro.rs
ШЉУКИЋ ЉУБОМИР Господар Јевремова 16 015/345-268 063-8026-078 advokat.sljukic@gmail.com
ШУШЊЕВИЋ РАДИВОЈЕ Проте Смиљанића 52/2 060/0359529 shule4@yahoo.com
РАДОВИЋ ЗОРАН Масарикова 10 б 065/2622-919 zoranradovic@yandex.com
АПОСТОЛОВСКИ ЈОВАНА Г.Јевремова 9/1/3 060/051-8035 jovana.apostolovski@gmail.com
ЛАЗАРЕВИЋ ИВАН Цара Душана 1/1 060/545-00-54 ivan2703lazarevic@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
АНДРИЋ АЛЕКСАНДРА Краља Петра 33 014/414-013 - 063-8544-113 adv_andric@yahoo.com
ВЕЉОВИЋ ВЕСНА В. Караџића 18 014/412-020 - 064-2532-755
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН В. Караџића 3 014/414-003 - 064-2154-255 adv.dragan.veselinovic@gmail.com
ДЕНИЋ РАДОЈКО В.Караџића 34 014/415-657 - 063/267-281 radojkodenic@gmail.com
ДИМИТРИЈЕВИЋ МАРКО Краља Петра И осл. 70 063/10-57-507 markodimitrijevic988@gmail.com
ДРАГИЋЕВИЋ ДРАГАН Краља Петра И 52 065/8160-686 dragicevicub@gmail.com
ЂЕНИСИЋ МИТАР Краља Петра И 52 063/803 4445 djenisicub@gmail.com
ИЛИЋ МИЛАН Краља Петра И осл. 74 014/415-406 - 063-219-462 milanilicub@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО Стубленица бб 063/665-900 advokat.jovanovic@gmail.com
ЈОСИПОВИЋ ЈОВАНА Душана Даниловића 2/4 063/359-377 jovana.josipovic@yahoo.com
КОСТИЋ НИНЕ К.Петра И ослоб.21 лок 2 064/642-6380 advninekostic@gmail.com
КРСМАНОВИЋ ВЕСНА Дринске дивизије 4 014/411-397 - 064-1557-841 andric.krsmanovic@gmail.com
МАРКОВИЋ МИЛИНА М. Селаковића 4 014/414-553 - 063-8840-044 advokatmilinamarkovic@gmail.com
МИЛИЋЕВИЋ НЕДЕЉКО Свете Поповић 62 063-7010-989 dragmil73@gmail.com
МОЈИЋЕВИЋ МИЛОЈЕ К.Петра 58 014/411-204 - 063-331960 adv.mojicevic@gmail.com
МОЈИЋЕВИЋ СИМЕУН К.Петра 58 014/411-204 - 063-8191-138 adv.mojicevic@gmail.com
ПАРИПОВИЋ МИЛАН Краља Петра 37 014/411-994 - 063/332771 milanparipovicadv@gmail.com
ПЕТРОНИЋ САВА В.Караџића 32/3 064/3444-895 sentsava@gmail.com
РАЈКОВИЋ МАЈА В.Караџића 8/5 014/ 410-648 - 063/533-215 adv_mir_jov@yahoo.com
РАЈКОВИЋ МИРОСЛАВ В.Караџића 8/5 014/410-648 - 063/7843455 adv_mir_jov@yahoo.com
РАЈКОВИЋ МИЛОШ В.Караџића 8/5 063-101-88-12 adv.milosrajkovic@yahoo.com
РАКИЋ ЉУБИЦА Краља Петра 49 014/414-544 - 063-364-986 ljubicarakic1@gmail.com
РАНИСАВЉЕВИЋ ЉУБИША Краља Петра И- осл. бб 014/414-858 - 063-7773-408 advranisavljevic@open.telekom.rs
ТАДИЋ БОЈАН Карађорђева 2 063/280-892 adv.bojantadic@gmail.com
ТАДИЋ РАДОСЛАВ Карађорђева 2 014/411-389 - 063-243-600 advokattadic@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
АДАМОВИЋ БИЉАНА Кнез Милоша 26 014/233-337 064-2574511
АЛЕКСИЋ САША Карађорђева 117 014/249-133 063-347727 advaleksa@gmail.com
АЋИМОВИЋ ВЕРА В. Мишића 29 014/222-530 063-7707-668 advokatveraacimovic@gmail.com
АЋИМОВИЋ ПЛАНОЈЕВИЋ ЈАНА В.Мишића 29 014/222-530 064/4319084 acimovic.jana@gmail.com
АЋИМОВИЋ ЛУКА В. Мишића 29 014/222-530 060/0222530 kancelarijaacimovic@gmail.com
БАЊАЦ МИРЈАНА Карађорђева 82/6 064-2610527 mirjanabanjac7@gmail.com
БРАНКОВИЋ ГОРАН Даничићева 4А 063/223599 goran.brankovic014@gmail.com
БРАНКОВИЋ ВЕСИЋ АНЂЕЛА Др. Пантића 86 060/3479047 adv.andjelabrankovicvesic@gmail.com
ВАСИЉЕВИЋ СЛОБОДАН В.Мишића 6 063/433548 adv.slobodan.vasiljevic@gmail.com
ВЛАЈКОВИЋ ВУКАШИН Бирчанинова 128 064/3876391 advvukasinvlajkovic@gmail.com
ВУЈИНОВИЋ СРЂАН К.Милоша 42 0649507816 srvujinovic@gmail.com
ВУКИЋЕВИЋ РАЈКО В.Караџића 16 посл.простор 31/2 014/292-392 065-2232-400 rajkomvukicevic@gmail.com
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ Карађорђева 117-121 014/247-788 063-7823-266 advvukovic@gmail.com
ГЛИШИЋ ЗОРАН В.Мишића 6 А 066/092209 advokatzoranglisic@gmail.com
ДЕСПОТОВИЋ ДУШАН В.Мишића 31 014/247-577 064/6355-539 ddusan985@gmail.com
ДЕСПОТОВИЋ МОМЧИЛО В.Мишића 31 014/247-804 064-4123-670 adv.momcilodespotovic@yahoo.com
ДРАЈИЋ САША Чика Љубина 43 063-249-678 sdrajic@yahoo.com
ДУЈАКОВИЋ ЗОРАН Карађорђева 117 014/242-925 063-254-230 advzdujak@yahoo.com
ЂЕКИЋ СТАНА К. Михаилова 35-б 014/220-122 061-8805-858 stdjekic@gmail.com
ЂЕРИЋ ЈЕЛЕНА Таковска 4 064/0290-175 jelenadragic1988@gmail.com
ЂОКИЋ ИВАН В.Мисица 6/1 014/241 001 067/777 70 14 advokativandjokic@gmail.com
ЂОРЂЕВИЋ ЖЕЉКО Нас. Ослободиоци Ваљева 49/9 063-8379-396 princ@sbb.com
ЂОРЂЕВИЋ СРЕТЕН Хајдук Вељкова 4 014/232-636 064-1642-248 ecolawgica@gmail.com
ЂУКАНОВИЋ ДУШКО Владике Николаја 6/122 014/3593-560 060/0311960 duskosuska@mts.rs
ЂУРИЧИЋ РАКИЋ АНЂЕЛКА Карађорђева 81 014/230-191 066-002322 andjelkadjuricic@live.com
ЂУРЂЕВИЋ КРСТИЈАНА Ослободиоци Ваљева 25/8 014/226-855 064-1347-069 krstijanaadvva@gmail.com
ЂУРИЋ МИЛОВАН Карађорђева 41 014/223-498 063-8312-843 advmilovandjuric@gmail.com
ЖИВАНОВИЋ МИЛАДИН Синђелићева 45 064-1047-190 zivanovic.miladin@gmail.com
ЖИВКОВИЋ МИРОЉУБ Карађорђева 83 014/227-864 063-224-168 adv.kica@eunet.rs
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН Кнез Михаилова 5 014/239-708 065-2924-455 advzivkovic@gmail.com
ИВАНОВИЋ ДРАГАН М. Радосављевића 13 014/3523-499 063-8140-707 advive@open.telekom.rs
ИВКОВИЋ БРАНКО Владе Даниловића 1/1/1 014/242-094 064-1287-831 baneivkovic@ptt.rs
ЈАКОВЉЕВИЋ СТЕФАН Владе Даниловића 1/1/1 064/9390572 stefanjak993@gmail.com
ЈАНКОВИЋ МАРЈАН Кнез Михаилова 48 069/1373-737 marjan37@mts.rs
ЈАНКОВИЋ СЛАВИЦА К.Михаилова 25/12 064/249-6615 slavicajankovic.va@gmail.com
ЈАЊУШЕВИЋ ИВАН Кнез Милошева 2 064/8111-410 014/239-236 jaivan72@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ АНА В. Мишића 29 014/222-530 060-5353-101 ana.jovanovic.va@gmail.com
ЈОСИПОВИЋ СЛАЂАНА Владике Николаја 6/131 014/3510-333 060-7298-798 ssjosipovic@gmail.com
ЈОТАНОВИЋ ВИДОСАВА Градски трг 24 014/231-764 064/3237-027
КАТИЋ МИЛАН Војводе Мишића 31 014/244-861 064-1512534 milankatic999@gmail.com
КОВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА Карађорђева 81 069/28 13 053 jel.rankovic@gmail.com
КОСТИЋ ДАРКО Др.Пантића 87 063/7053371 darko.kostic2010@gmail.com
КРАЉЕВИЋ-ЈЕЖ ЈАСНА В. Мишића 8/3 014/221-617 064/1542-996 jasna.kj@gmail.com
КУЛИНЧЕВИЋ ЖЕЉКА Карађорђева 106/1 064/9685968 adv.zeljkakulincevic@gmail.com
ЛАТИНЧИЋ ГРУЈИЧИЋ САЊА Кнез Милоша 42 063/233-496 adv.sanjalatincic@gmail.com
ЛЕКИЋ ЖЕЉКО Вука Караџића 16 014/232-987 064-4485-606 lekazeljko@gmail.com
МАЗИЋ МИЛАН Кнез Милоша 42 014/292-601 064-1752-688 milanmazicva@gmail.com
МАНДИЋ МИЛОШ Кнеза Милоша 42 014/223-143 063-356-876 milosmandicva@gmail.com
МАНДИЋ ПАВЛЕ Кнеза Милоша 42 069/2328506 pavle89mandic@gmail.com
МАРИЧИЋ ОЛИВЕРА Карађорђева 117-121 014/225-160 065-8022-966 olimar1@mts.rs
МАТОВИЋ РАДИША Кнеза Милоша 2 014/239-236 064-2261-678 radisamatovic@yahoo.com
МИЈАИЛОВИЋ МИЛАН Кнез Михаилова 5 014/239-708 062/475-787 milan.w@ptt.rs
МИЛИНКОВИЋ ДРАГАН Златиборска 24/1 014/353-8703 064-1580-735 milinkovic69@gmail.com
МИЛОВАНОВИЋ МЛАДЕН Карађорђева 117 Б 069/1800585 advmmladja@gmail.com
МИЛОВАНОВИЋ НЕВЕНА Војводе Мишића 20 064/9061194 adv.nevenamilovanovic@gmail.com
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН Кнез Милоша 14 014/245-478 064-2261-800 adv.ivanmilos@gmail.com
МИЛУНОВИЋ ВЕСНА Др Пантића 104 014/228-890 064-1385-800 adv.vesna@ptt.rs
МИЛУТИНОВИЋ МИЛОВАН Петница бб 014/251-146 064-2058-290 milovanmilutinovic014@mail.com
МИРКОВИЋ НИКОЛА В.Николаја тр.центар 104 1 лок 8 064/1642280 nmirkovic58@gmail.com
МИТРОВИЋ ЈАНКОВИЋ ТАЊА В.Даниловића 36 064/152-9204 adv.tanjamitrovic@gmail.com
МИХАИЛОВИЋ ЈАСМИНА Карађорђева 117-121 014/293-320 064-3445-519 advjasminamihailovic@gmail.com
МИХАИЛОВИЋ НЕВЕНА Кнез Милоша 2 014/239-236 063-366-208 nmihailovic0712@gmail.com
МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР Бирчанинова 89 064/4650034 aleksandar.mihajlovic.a@gmail.com
МИЋИЋ НЕВЕНА В.Мишића 41 069/4888 428 nevenamicic1988@gmail.com
НИКИЋ МЛАДЕН Пантићева 89 014/234-980 063-255-075 advnikic@hotmail.com
ОБРАДОВИЋ АНДРИЈА к.Милоша 42 014/223-143 064/1548-081 advaobradovic@gmail.com
ОБРАДОВИЋ СЛАВИЦА В.Мишића 41 014/239-394 064-2695-100 adv.slavica@gmail.com
ПАВИЋ БРАНКА Врњачка 21 014/240-232 064-2033-615 bpavic60@gmail.com
ПАВЛОВИЋ ЂОРЂЕ Ј.Дучића 1. 014/223-377 063-274728 djordjepavlovic63@gmail.com
ПАВЛОВИЋ ЈЕЛИЦА В. Мишића 27 014/233-163 065-444-00-68 adv.jelicapavlovic@gmail.com
ПАВЛОВИЋ МИЛОШ В.Караџића 16 069/727072 pavlmilos89@gmail.com
ПАВЛОВИЋ ОГЊЕН Кнеза Милоша 100 064/3682314 pavlovicadvokat@gmail.com
ПАВЛОВИЋ СУЗАНА Кнез Михаилова 32 014224-519 063-8000-255 suzanapavlovicadv@gmail.com
ПАЈИЋ СТЕВО Бирчанинова 43 014/501-659 062-1614-792 stevepajic@hotmail.com
ПАНИЋ ВЕРАН Власинска 4 014/3521-348 064/8077582
ПАНИЋ-ДРАГИЋЕВИЋ ЗОРИЦА Бирчанинова 35 014/235-641 064-1240-831 advokatzoricapanicdragicevic@gmail.com
ПЕРИШИЋ НАТАША Хајдук Вељкова 15 064/1794-354 perisicnatasha@gmail.com
РАДОВИЋ СПАСОЈЕ Чика Љубина 18 014/231-217 060-6161-014 advokatsgr@outlook.com
РАДОИЧИЋ СЛАВИЦА Др.Пантића 77 014/248-017 063-329-185 advokatslavica@gmail.com
РАДОЈИЧИЋ ЂОРЂЕ Бирчанинова 43 065/6220584 adv.djordjeradojicic@gmail.com
РАНКОВИЋ КАТАРИНА К.Милоша 42 064/910 26 07 adv.katarinarankovic@gmail.com
САВКОВИЋ НЕНАД Карађорђева 117-121 064/555-3231 adv.nenadsavkovic@gmail.com
СИМИЋ ВЕСНА Кнеза Милоша 57 062/8618919 066/5180828 vesna280680@gmail.com
СПАСОЈЕВИЋ РАДОМИР Др. Пантића 89 014/234 980 063 776 1521 advraka@gmail.com
СПАСОЈЕВИЋ УРОШ Др.Пантића 89 014/234/980 060/0234-980 advspasojevicuros@gmail.com
СТАМЕНИЋ ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА Карађорђева 106/1 064/4102-686 adv.aleksandrastamenic@gmail.com
СТАНИЋ ДУШАН Др. Пантића 66/6 014/230-283 064-1336-083
СТАНИШИЋ ЉУБИЦА Синђелићева 33-35 014/290-685 064-1347-448 advokatyu@yahoo.com
СТЕФАНОВИЋ МИЛИЦА Војводе Мишића 20 064/5232731 adv.m.stefanovic@gmail.com
СТЕФАНОВИЋ СТЕФАН Синђелићева 49 065/43-92-008 advstefanovic@yahoo.com
СТОЈАКОВИЋ МИЛАН Цаке Миливојевић 18 014/241-822 063-8145443 stocha1963@gmail.com
СТОЈКОВИЋ ЧЕДОМИР село Мрчић бб 014/3541-576 065-6010-039 cedomirstojkovic@hotmail.com
ТЕРЗИЋ ДРАГАНА В. Мишића 31 014/291-342 063-662-323 kancelarijaterzic@gmail.com
ТЕШИЋ НЕБОЈША В. Мишића 31 060/3922018 nestrah@yahoo.com
ТОМАШЕВИЋ ЗОРИЦА В.Караџића 30/И/1.1 014/225-919 063-7773-860 zoricaadv@mts.rs
ТОМИЋ ЈОВАНА Хајдук Вељкова 38 066/231-379 advtomicjovana@gmail.com
ТОМИЋ МИЛОЈЕ Синђелићева 31 014/243-703 064-1767-718 miloje1955@gmail.com
МИРКОВИЋ ГОРИЦА Витковићева 3, 4 спрат, стан 26 064/1336-009 adv.goricatrifunovic@gmail.com
ТРИФУНОВИЋ МИЛЕНА Бирчанинова 45 г 0604424439 advmtrifunovic@gmail.com
ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ Ужичка 26 069-2291-505 mfilipovic00@gmail.com
ЦВЕЈИЋ МИЛОШ В. Мишића 45 014/220-147 065-5858-653 miloscvejic.va@gmail.com
ЏОКОВИЋ ВОЈИСЛАВ Владе Даниловића 20 014/236-374 063-8496-931 adv.dzok@yahoo.com
ШПИРИЋ ЈАСМИНКА Карађорђева 106/1 014/225-024 065-4536-789 advokat.spiric@gmail.com
ЛУКИЋ МАРИНКО Вука Караџића 16/31 064/563-1978 marinko.ius@gmail.com
ГАЈИЋ БОГДАНА Војина Софронића 34 069/215-4290 advokatbogdanagajic@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ ДАНИЦА Бирчанинова 45 069/491-9885 danicajovanovic997@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ МАРКО Поп Лукина 26 060/334-7411 advmarkoj@gmail.com
МОМИЋ МИРЈАНА Карађорђева 117-121 060/162-62-58 mirjanapravo@gmail.com
Презиме и име Адреса Телефон Емаил
АТИЋ БРАНИСЛАВА С. Саве 54 015/513-922 - 063-8791-010 branislava.atic@gmail.com
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН Б. Карановића 6 015/513-291 - 063-215-807
НЕДЕЉКОВИЋ ЈОВАН С. Саве бб 064/8762789 jovanned@hotmail.rs
ПАПОВИЋ МАРИЈА С. Саве 27 063/7754292 adv.marijapapovic@gmail.com
ПЕТКОВИЋ ВЕСНА С. Саве бб 015/314-433 - 063-263-175 adv.vesnapetkovic@gmail.com